image

Quick Search here...

Chha ji ya the ya ji na

: 934 Times

: Chha ji ya the ya ji na

  Jita Yayka By Kavita Joshi Shresth ... Added on 7th Aug 2012 1181 hits
  Rajamati Kumati Jike Wosa Pirat ... By Unknown Added on 1st Aug 2012 1340 hits
  Nimatipu Silu Waya By Unknown Added on 19th Jul 2012 2060 hits
  Wachhu Galli Thwa Chhu Galli - ... By Mukti n Revival Added on 15th Jul 2012 931 hits
  Jigu Nugalan Sadan Chhangu By Unknown Added on 15th Jul 2012 787 hits
  Swamha Chhamha By Unknown Added on 15th Jul 2012 801 hits
  Syana Bie By Bikash Shrestha Added on 15th Jul 2012 885 hits
  Pappu Chana Bilaki By Madan Krishna Shrest ... Added on 31st Jul 2012 852 hits
  Jin Laa Chhanta Yeka Chwona By Unknown Added on 15th Jul 2012 802 hits
  Wala Na Chha Jigu Jibane By Unknown Added on 15th Jul 2012 784 hits