image

Quick Search here...

Khanemaru Khanemaru Tayju

: 824 Times

: Khanemaru Khanemaru Tayju

: Khanemaru Khanemaru

: Sulindra Shakya & Prashna Shakya

: Manaraja Naka:mi

: Binay Rajopadhyay

  Chhangu Mikhaya Chha He By Jeevan Lal Maskey & ... Added on 29th Jul 2012 839 hits
  Jin Laa Chhanta Yeka Chwona By Unknown Added on 15th Jul 2012 746 hits
  Ya Mai Khyala Khyala By Bhriguram Shrestha Added on 16th Aug 2012 1815 hits
  Chha Ji Ya The Ya Ji Na By Nisha Desar Added on 22nd Jul 2012 1439 hits
  Mirimiri Jaa Lula By Unknown Added on 1st Aug 2012 1074 hits
  Rajamati Wo Chhila Chu He Mapaa ... By Madan Krishna Shrest ... Added on 22nd Nov 2013 4101 hits
  Faykacha Then By Sangeeta Shakya & Ju ... Added on 7th Aug 2012 895 hits
  Moti Maicha By Kamal Chhetri Added on 4th Aug 2012 1178 hits
  Matinayangu Jin By Deepa Maharjan & Juj ... Added on 23rd Jul 2012 1058 hits
  Rajamati Wa Matina Yay wa By Unknown Added on 15th Jul 2012 1134 hits