image

Quick Search here...

Thagu Aajju Puwanke

: 699 Times

: Thagu Aajju Puwanke

  Swamha Chhamha By Unknown Added on 15th Jul 2012 768 hits
  Khingu Chaa Faaya By Ratna Shova Maharjan ... Added on 25th Nov 2013 5773 hits
  Chha ji ya the ya ji na By Unknown Added on 15th Jul 2012 893 hits
  Kan na Swan Jui By Ratna Shova Maharjan ... Added on 15th Jul 2012 803 hits
  Chha Ji Ya The Ya Ji Na By Nisha Desar Added on 22nd Jul 2012 1500 hits
  Moti Maicha By Kamal Chhetri Added on 4th Aug 2012 1206 hits
  Mwali Puya Kaawa By Sapana Pariyar Added on 15th Jul 2012 968 hits
  Chan Na Matina yanala By Unknown Added on 15th Jul 2012 783 hits
  Chaya Dhampa Jyalakemaju By Madan Krishna Shrest ... Added on 31st Jul 2012 918 hits
  Syana Bie By Bikash Shrestha Added on 15th Jul 2012 859 hits